بررسی واکنش کمی و کیفی چشمه علی شهرری و آبخوان اطراف آن، شمال ایران

پیام:
چکیده:

در این تحقیق، ارتباط وواکنش کمی وکیفی آب چشمه کارستی شهر ری (چشمه علی) در جنوب شهر تهران با آب زیرزمینی آبرفت های آبخوان های محیط کارستی و محیط آبرفتی از یک دیگر جدا است و دو محیط زمین شناسی وآب زیرزمینی کاملا متفاوت را نشان می دهد. آبخوان آبرفتی، محیط متخلل پیوسته آب زیرزمینی است، در صورتیکه آبخوان کارستی  محیط درز وشکافدار آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق، ارتباط وواکنش کمی و کیفی آب چشمه کارستی شهر ری (چشمه علی) با آبخوان آبرفتی اطراف آن بررسی شده است. در این بررسی پژوهش های زمین شناسی، کمیت و کیفیت آب زیرزمینی چشمه علی و آبرفت های مجاور آن، خصوصیات هیدرودینامیکی چشمه و آبخوان آبرفتی مجاور چشمه مطالعه و بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی ها گویای شرایط زمین شناسی، هیدروژئولوژی و شرائط هیدرولیکی متفاوت بین چشمه کارستی شهرری و آبخوان آبرفتی اطراف آن است و نبود ارتباط هیدرولیکی بین دو محیط آب زیرزمینی آبرفت و کارست در مجاور هم و متفاوت را نشان می دهد، که در اثر عملکرد گسل شمال شهر ری شکل گرفته اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
395 -410
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051767 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!