نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج

پیام:
چکیده:
از آنجا که موضوع سلفی گری، هویت دینی و ارزشی جوانان و نوجوانان شهر سنندج را مورد تهدید قرار داده است، نقش مراکز و متولیان مساجد ازجمله بسیج مساجد و محلات، درمقابله با این نحله انحرافی پررنگ می شود. بنیانگذار این اندیشه ابن تیمیه است که تفکر او از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشی سپرده شد، ولی کمتر از یک قرن است که این تفکر مجدد در جامعه اسلامی مطرح شده، اما همواره مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامی قرار گرفته است. به همین سبب این پژوهش، باعنوان نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج و با هدف کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی و به طریق پیمایشی به اجرا درآمده است. این تحقیق با نمونه آماری 155 نفری، به بررسی نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج، با تدوین پرسشنامه محقق ساخته پرداخته که در آن سه متغیر مستقل نقش "برنامه های بسیج مساجد و محلات"، "نقش مجریان بسیج و متولیان مساجد" و "نقش ماموستایان و روحانیون" مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون تی تست وان جامعه سنجیده شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که هر سه فرضیه اثبات و نقش آنها در کنترل بحران سلفی گری مذهبی در شهر سنندج موثر واقع شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051893 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!