طراحی ساختار کنترلی و شبیه سازی دینامیک فرآیند مبرد آمیخته چند مرحله ای مایع سازی گاز طبیعی

پیام:
چکیده:

در این مقاله سامانه کنترلی فرآیند مبرد آمیخته چند مرحله ای مایع سازی گاز طبیعی طراحی شده و بررسی گردیده است. مصرف ویژه انرژی (SEC) این فرآیند برابر با kWh/kg LNG 2647/0 می باشد. پس از شبیه سازی استاتیک (پایا) فرآیند مذکور و تعیین اندازه تجهیزات موجود در آن، به منظور کنترل کل فرآیند یک ساختار کنترلی طراحی گردید. علاوه بر این، شبیه سازی دینامیک (پویا) فرآیند انجام شد و عملکرد کنترلرها مورد بررسی قرار گرفت. با شبیه سازی دینامیک، مقدار مصرف ویژه انرژی فرآیند به kWh/kg LNG 2574/0 کاهش یافت؛ که این موضوع نشان دهنده آن است که ساختار کنترلی طراحی شده می تواند فرآیند را به صورت پایدار و صحیح کنترل نماید. به منظور اعتبارسنجی عملکرد و پایداری ساختار کنترلی، تغییرات در دبی جریان و دمای خوراک گازی به عنوان اغتشاش به فرآیند وارد گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052105 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!