افزایش راندمان تولید سوخت مایع با استفاده از کاتالیست نانو آهن در فرآیند تبدیل گازطبیعی به مایع

پیام:
چکیده:

در این مقاله یک بررسی تجربی و مطالعه CFD با هدف افزایش تولید بنزین با استفاده از فرآیند فیشر- تروپش در یک رآکتور در مقیاس رومیزی (بنچ) انجام گرفت. یک رآکتور استوانه ای با یک منطقه پیش گرم کن و یک منطقه واکنش بکار گرفته شد. دمای رآکتور با استفاده از یک گرمکن کمربندی دور رآکتور، کنترل گردید. همچنین یک مدل CFD با تقارن ودر نظرگرفتن غیر ایده آلی مخلوط گازی با استفاده از معادله حالت پنگ -رابینسون ، توسعه داده شد. تعداد واکنشهای به کار گرفته شده برای این مدل 23 مورد بود. مدل توسعه داده شده با اطلاعات تجربی اعتبارسنجی گردید. مدل تایید شده برای بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کارکرد رآکتور استفاده شد. مقادیر بهینه شرایط عملیاتی شامل فشار ، دما، GHSV ونسبت خوراک برای کارکرد بهینه رآکتور بدست آمدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
42 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052106 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!