کاربرد مفموم واحدهای جریانی هیدرولیکی برای محاسبه تراوایی در یکی از مخازن گازی ایران، مطالعه موردی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تخمین تراوایی در چاه های فاقد مغزه یکی از چالش های مهندسین مخازن است. در این مطالعه، از داده های آنالیز متداول مغزه به همراه داده های چاه پیمایی یکی از مخازن گازی جنوب غرب ایران به منظور تعیین مدل تراوایی با استفاده از مفهوم واحد جریان هیدرولیکی استفاده شده است. روش های آنالیز خوشه بندی شامل آنالیز هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال جهت تعیین تعداد گروه های سنگی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، روش خطای حداقل مربعات جهت تعیین تعداد بهینه گروه های سنگی در نظر گرفته شده است. داده های تراوایی از طریق آنالیز چاه آزمایی، مغزه و چاه پیمایی به دست می آید. با این وجود استفاده از داده ای چاه پیمایی از ارزان ترین روش ها است. اهمیت تراوایی سازند در تکمیل چاه، تحریک سازند و مدیریت مخزن تاثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که 6 واحد جریان هیدرولیکی وجود دارد که هرکدام شاخص ناحیه جریانی مربوط به خود را دارد. علاوه براین، یک معادله تجربی بر اساس داده های مغزه و چاه پیمایی جهت تخمین تراوایی با دقت 60/0 ارایه گردید. همچنین، نمودار لرنز نشان می دهد که واحد جریانی 3 و 6 دارای تراوایی و تخلخل قابل توجهی هستند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052108 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!