بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق (مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران)

پیام:
چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور با استفاده از داده‌های 8 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تاثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052190 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!