مدیریت بهینه سپرده ها و تسهیلات در بانک کشاورزی با رویکرد برنامه ریزی آرمانی

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می‌باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک‌ها در واقع موسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت‌های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر موسسات اقتصادی می‌باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می‌باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه‌ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می‌شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش‌ نام‌برده استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052194 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!