رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری

پیام:
چکیده:

شرط اساسی معماری هر سازه‌ای، توجه به سنگ بنای آن است؛ چرا که نتیجه بی‌توجهی به سنگ بنا، چیزی جز سازه‌ای معیوب نخواهد بود. سنگ‌بنای فرایند مربی‌گری را می‌توان پیشایندها دانست؛ عوامل تاثیرگذاری که قبل از ورود به فعل یا عمل مربی‌گری باید به آنها توجه اساسی کرد. هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها در فرایند مربی‌گری بوده است. جهت‌گیری تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی به شمار می‌رود و رویکرد آن، استقرایی بود. به منظور گردآوری داده‌ها، استراتژی‌‌ تحقیق قوم نگاری و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، تکنیک تحلیل تم و نرم‌افزار MAXQDA مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه تحقیق، شرکت‌های دانش‌بنیان و میدان مطالعه برای پیاده‌سازی استراتژی قوم‌نگاری نیز، شرکت دانش بنیان آسان پرداخت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت پرداخت بود. پس از تحلیل داده‌ها، 198 کد، 12 تم فرعی و 3 تم اصلی (مسئله‌یابی و بسترسازی، طرح‌ریزی و فراهم‌سازی و آگاهی‌بخشی و آماده‌سازی) به عنوان پیشایندهای فرایند مربی‌گری شناسایی شدند. در نهایت با توجه به نتایج، پژوهش‌هایی با موضوعات مختلف برای مطالعات آتی پیشنهاد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052937 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!