نگاهی توصیفی تحلیلی بر توان اکوتوریستی گردنه حیران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تاثیرات آب وهوایی که به همراه جلوه های طبیعی که از گذشته مرسوم بوده است؛ امروزه به عنوان اکوتوریسم)گردشگری طبیعی(ارزش بالایی دارد که این امر منجر به سفر گروه بزرگی از گردشگران جهان به مناطق طبیعی و نامسکونی و دست نخورده جهت تماشای چشم اندازهای طبیعی و در اصل به دیدار زیست بوم و طبیعت همان گونه که هست بپردازد .گردنه حیران یکی از کم نظیرترین اکوتوریسم است که در حد فاصل دو ناحیه آب وهوای ناحیه خزری استان گیلان و سرد معتدل کوهستانی اردبیل قرار گرفته است و شناخت توان و پتانسیل محیطی آن در جهت برنامه ریزی و هم حفاظت آن از اهمیت خاصی برای مدیریت اما متاسفانه تاکنون باید و شاید این توان ، گردشگری برخوردار است ها شناخته نشده و فقط در حد گردشگری آخر هفته مسافرین از اردبیل و گیلان و با برجاگذاشتن تله ای از زباله بر این اکوتوریسم و یا تخریب توسط سرمایه داران با اهرم ثروت و قدرت با پدیده این اکوتوریسم ناجوانمردانه ، ای به نام ویلاسازی تصرف شده است .ما در این پژوهش سعی در بررسی توان ها محیطی این اکوتوریسم بی نظیر هستیم .روش تحقیق میدانی و تحلیلی توصیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که گردنه حیران پتاسیل فوق العاده اکوتوریسمی هم در قالب اقلیم و هم ژئومورفولوژی دارد که مدیریت مناسب در جهت بهره برداری از آن نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می با کنترل تصرف این منطقه توسط موجودات ناشناخته و برنامه ، شود ریزی مناسب در جهت . همت روزافزون انجام پذیرد ،حفاظت از این توان محیطی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!