گردشگری پدافند غیر عامل در منطقه جنوب غرب آسیا

پیام:
چکیده:

این مقاله در پی آن است که نحوه همکاری و تعامل کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا را در بخش گردشگری به طریقه های نوینی تبیین کند؛ تحقیق حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است و به منظور دستیابی به این مهم ابتدا مباحثی در خصوص ضرورت و اهمیت گردشگری در منطقه مطرح شده و شرایط کشورهای مذکور بررسی و تجزیه وتحلیل شده و پس از آن به شیوه های گوناگون همکاری بین منطقه ای کشورها در صنعت گردشگری اشاره شده است .تا بدین وسیله بتوان پایه های نوینی را جهت توسعه همکاری های منطقه رقم بزند و در رونق گردشگری نقش بسزایی ایفا کند .در منطقه جنوب غربی آسیا باید بخش گردشگری به این اجماع کلی و بینش دست یابد که یکی از بهترین راه های رشد و توسعه، تاسیس و راه اندازی شرکت های مادر - تخصصی منطقه ای از سوی ایران است . بنابراین پیشنهاد می شود جهت تاسیس و بهرمندی از شرکت های مادر - تخصصی گردشگری در گام اول از کشورهای سطح یک)عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی، لبنان و کویت (و در مراحل توسعه کشورهای سطح دوم)سوریه، اردن، بحرین، عمان، قزاقستان، قبرس، پاکستان (به این شرکت منطقه ای ملحق شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053135 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!