نوروپلاستیسیتی و نقش آن در بازیابی سینرژی عصبی-حرکتی به دنبال توانبخشی بیماران سکته مغزی: یک مرور نظامند

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با اجرای تمرین های هدفمند توانبخشی عصبی می توان مهارت خاصی را در یک فرد سالم ایجاد کرد و نیز به بازتوانی در اندام ها دست یافت. پشتوانه این فرضیه، نوروپلاستیسیتی در مغز است. در صورت بروز اختلال در سامانه مرکزی اعصاب، قشر حرکتی و یا سنسوری مغز، یادگیری حرکت دستخوش تغییر و در بیشتر موارد دچار اختلال می گردد. با پژوهش در رهیافت کنترلی مغز در مورد نحوه استخدام المان های حرکتی در محیط بیرونی، مدل سازی بازتوانی عصبی امکان پذیر می گردد. هدف از مطالعه کنونی، مروری بر مطالعاتی است که به بررسی نقش نوروپلاستیسیتی مغزی و عوامل مرتبط با آن در بازتوانی عصبی-حرکتی پرداخته اند.

روش بررسی

برای تدوین مقاله کنونی به منابع مربوط از ژانویه 2005 تا ژانویه 2017 استناد گردیده است. به این منظور با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، ProQuest، PubMed، Web of Science و نیز با ترکیب کردن واژه ها، جستجو صورت پذیرفته و در مرحله اول 41 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب گردید. سپس از بین این مقالات و بر مبنای یک روش گزینشی هدفمند، مقالاتی که محتوای آن ها با موضوع مطالعه مرتبط بودند، برگزیده شدند.

یافته ها

 بررسی مطالعات نشان داد، تقویت نوروپلاستیستی مغز فرآیند یادگیری فعالیت های حرکتی و بهبودی را تسهیل می بخشد و برای بازتوانی افراد دچار سکته مغزی می توان بر روی سینرژی های عضلاتی که الگوی فعالیت آن ها پس از سکته دچار تغییر شده است تمرکز کرد.

نتیجه گیری

 به حداکثر رساندن میزان نوروپلاستیسیته مغزی برای ارایه بیشترین پتانسیل جهت رسیدن به موفقیت بیشتر در درمان های توانبخشی به دنبال اختلالات عصبی است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
415 -422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.