بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

پیام:
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ویژگی های ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد. در این پژوهش به منظور تحلیل محتوای اسناد موردمطالعه از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد و با تکیه بر دیدگاه هولستی (1380) واحد تحلیل مشتمل بر مبانی نظری سند تحول بنیادین (فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران)، سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بودند همچنین، واحد زمینه را جملات و پاراگراف هایی که در قالب جملات کلیدی از محتوای اسناد مورد بررسی استخراج شدند و واحد ثبت را «کلمه» و «موضوع» و واحد زمینه «جمله» یا «پاراگراف» تشکیل دادند. براساس نتایج به دست آمده، مهم ترین ویژگی های ساختار سازمانی مدرسه با اتکا به مقوله های به دست آمده از سند عبارتند از: ساماندهی فرایندهای تربیت، تنوع فرصت های تربیتی، هدایت تربیتی، ارزشیابی فرایند تربیت، سلسله مراتب، تمرکززدایی، مدرسه محوری، شبکه سازی، قانون مداری، مسئولیت و اختیار، مشارکت اجتماعی، حرفه ای گرایی، عدالت سازمانی، کار گروهی، مناسبات انسانی سالم و متعامل و مدیریت سرمایه های انسانی با محوریت مقوله نظام ارزشی دینی.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053244 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!