بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)

پیام:
چکیده:

آستاگزانتین رنگدانه کارتنوییدی است که به عنوان دفع کننده رادیکال های آزاد و اکسیژن های فعال، مکمل غذایی و رنگ </span>دهنده طبیعی می باشد و همچنین به مصارف درمانی آن توجه فراوانی شده است و آنرا سوپرآنتی اکسیدان طبیعی نامیدند. از طرفی آستاگزانتین به دلیل غیر اشباعیت بالا، حساس به عوامل محیطی بوده که با ریزپوشانی می توان آن را در پوشش های مناسب قرار داد و به فراورده غذایی اضافه کرد تا به صورت کنترل شده و تحت شرایط خاص آزاد شود. در این پژوهش، ریزپوشانی آستاگزانتین در پوشش ترکیبی صمغ عربی و کنسانتره پروتئین آب پنیر انجام شد. در این مرحله، متغیر های مستقل نسبت هر کدام از دیواره ها، صمغ عربی (0.5، 1، 1.5 وزنی/وزنی)، کنسانتره پروتئین آب پنیر (2، 4 و 6 وزنی/وزنی) و همچنین متغیر pH</span> (4.5، 6.5، 8.5) در نظر گرفته شد و تاثیر آن ها روی کدورت، ویسکوزیته، اندازه قطرات، پتانسیل زتا و پایداری نانو کمپلکس بررسی گردید. به منظور یافتن pH</span> بهینه تشکیل کمپلکس، میزان جذب در محدوده وسیعی از pH</span>(9-3) بررسی شده و 5/4 pH=</span>برای تشکیل کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی تعیین شد. همچنین براساس نتایج بدست آمده از روش پاسخ سطح، تیمار شماره-16 (% w/w</span>1.5 , </span>GA</span>  %w/w </span>6 WPC</span> و 5/4  pH=</span>) با کمترین پایداری، بیشترین ویسکوزیته، بیش ترین کدورت، کمترین اندازه قطرات و بیشترین پتانسیل زتا به عنوان نمونه بهینه تعیین شد. در پایان، نسبت 1.5 به 6 بین WPC/GA</span> بهترین نسبت برای تشکیل بالاترین کمپلکس مطرح شد.</div>

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053822 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!