استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین

پیام:
چکیده:

      هدف از این پژوهش استخراج اسانس از برگ نازبو بنفش، شناسایی ترکیبات و اجزا تشکیل دهنده اسانس آن و بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس آن به روش های مختلف کیفی و کمی بر تعدادی از باکترهای شاخص بیماری زا غذا و در نهایت مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین در شرایط برون تنی بود. اجزای تشکیل دهنده اسانس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی شناسایی شدند. اثر ضد میکروبی اسانس نازبو بنفش به روش چاهک در آگار تعیین و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی >اسانس با استفاده از میکرودایلوشن براث و معرف تری فنیل تترازولیوم کلراید انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که 28 ترکیب شناسایی شده در مجموع 28/99 درصد ترکیبات اسانس را تشکیل می دهند. >p-Allylanisole> با 64/51 بیشترین ترکیب شناسایی شده اسانس بود، و به تنهایی بیش از 50 درصد از ترکیب اسانس را شامل می شد>. علاوه بر این ترکیبات اصلی دیگر شامل n-Tricosane> (83/24%) و Linalool> (81/14%) بود. متوسط قطر هاله عدم رشد در روش چاهک در آگار بر باکترهای گرم مثبت 9/15 میلی متر و برای باکتری های گرم منفی 15/11 میلی متر بود. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس نازبو بنفش بر باکتری های بیماری زا در محدوده 6/4 تا 8/36 میلی گرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی اسانس نیز در رنج 6/4 تا 6/73 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به طور کلی می توان گفت که اسانس نازبو بنفش بر باکتری های گرم مثبت در غلظت های پایین تر موثر بوده و توانست از رشد آن ها جلوگیری کند.>

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053838 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!