اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری

پیام:
چکیده:
مقدمه

 سبزیجات به عنوان بخش مهمی از زنجیره غذایی انسان محسوب می‌شوند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل خطرپذیری سرب ناشی از مصرف جعفری در خاک تیمار شده با خاک‌اره و کود گاوی انجام شد.

روش‌‌ها

 پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این پژوهش شامل کاربرد 0، 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی غنی‌ شده با 0 و 5 درصد وزنی خاک‌اره در خاکی با مقادیر 0، 400، 600 و800 میلی‌گرم سرب در کیلوگرم بوده و گیاه مورد نظر، جعفری بوده است. پس از گذشت 50 روز، غلظت سرب در خاک و اندام هوایی گیاه جعفری با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، ضریب خطرپذیری نسبت به بیماری‌های غیر سرطانی با استفاده از فرمول ارائه شده توسط سازمان محیط زیست آمریکا محاسبه گردید.

یافته‌ها

کاربرد 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی به ترتیب باعث افزایش 2/0 و 5/0 واحدی در pH خاک گردید. همچنین افزایش 10 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزنی خاک‌اره موجب افزایش 6/1 واحدی در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد. بر مبنای نتایج، استفاده از 15 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزنی خاک‌اره توانسته است پتانسیل خطرپذیری نسبت به بیماری‌های غیر سرطانی در اثر جذب سرب ناشی از مصرف جعفری را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

 نتایج حاکی از آن بودند که مصرف جعفری در مناطق آلوده به سرب می‌تواند پتانسیل خطرپذیری بالایی برای بیماری‌های غیر سرطانی داشته باشد. در این میان کاربرد کود گاوی به همراه خاک‌اره، تاثیر به ‌سزایی بر کاهش این خطرپذیری داشته است؛ هر چند که نقش نوع و مقدار آلودگی خاک در مقدار کاهش خطرپذیری نباید نادیده گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053884 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.