سیر تحول معماری خانه های تبریز از دوره ی قاجار تا اواخر دوره ی پهلوی دوم

نویسنده:
پیام:
چکیده:

خانه های مسکونی یکی از مهم ترین گونه های معماری ایرانی همواره مورد توجه بوده اند و بخش مهمی از تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه را می توان در آن ها مشاهده کرد. در دوره ی قاجار و پهلوی، معماری خانه ها تحت تاثیر تغییر رویکردهای اجتماعی ناشی از نفوذ هنر غربی بوده که خود حاصل مبادلات اجتماعی ایران و اروپا می باشد. این دوران یکی از حلقه های گسست معماری سنتی ایران بوده که تا آن زمان طبق الگوهایی مشخص و در چارچوب شکل می گرفت که مبنای آن سنت و ایده آل های سنتی جامعه آن روز بود. بررسی اجمالی خانه های سنتی شهر تبریز به خوبی سیرتحول این تغییر را نشان می دهد. این تغییرات نه تنها در فرم کلی ساختمان ها صورت گرفته است، بلکه اولویت بندی فضایی ناشی از تغییرات پلان خانه ها تاثیر مستقیم بر روی نمای آنها گذارده است. به نحوی که برخی عناصر که تا قبل از آن در فضاهای داخلی جانمایی می شد به تدریج وارد نمای ساختمان ها می شود. در این مطالعه، بررسی ساختار تزئینات و عناصر موجود در اندام های اصلی خانه ها، نما و اهمیتی که این عناصر در این پروسه به دست می آورد، موردنظر است. روشن است که سیر تحول خانه های مسکونی در تبریز، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر پیشگام مدرنیته؛ نقش مهمی در چهره ی کالبدی شهر داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054626 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.