ارائه مدلی جهت کاهش هزینه های وارانتی دومرحله ای گسترش یافته بر مبنای نوع مشتریان با توجه به نرخ مصرف

پیام:
چکیده:

در این مقاله، یک مدل وارانتی بررسی می گردد که تحت آن پس از پایان دوره وارانتی دومرحله ای، یک دوره وارانتی اضافی به مشتری ارائه می شود. دوره ی وارانتی دومرحله ای به دو مقطع تقسیم می شود، مقطع اول دوره ی تعویض/ تعمیر مجانی (FRRW) و دیگری دوره ی وارانتی نسبی (PRW) است. اگر خرابی محصول در طول دوره ی FRRW رخ دهد، آن محصول توسط تولیدکننده به صورت رایگان تعمیر یا با یک محصول نو تعویض می گردد. در دوره ی PRW تولیدکننده و مشتری در پرداخت هزینه های تعمیر مشترک می باشند و در دوره وارانتی گسترده تنها تعمیر حداقلی انجام می شود. ازآنجایی که نرخ مصرف مشتریان در یک بازه ی زمانی مشخص متفاوت است، بهتر است قبل از تعیین نوع سیاست وارانتی، به دسته بندی مشتریان براساس نرخ مصرفشان پرداخته شود. این کار سبب کاهش هزینه های وارانتی می گردد. در نهایت به تحلیل حساسیت میزان درصد مشتریان کم مصرف (پرمصرف) در مقدار هزینه ی کل پرداخته شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054801 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!