توسعه یک روش فرا ابتکاری ترکیبی برای شناسایی اجتماعات در شبکه های اجتماعی با هدف چگالی پودمانگی

پیام:
چکیده:

شناسایی ساختارهای موجود در شبکه‏های اجتماعی، فرآیندی حائز اهمیت در تحلیل این شبکه ‏ها است. یکی از مسائلی که در سال‏های اخیر در زمینه شناسایی ساختارهای شبکه‏های اجتماعی مطرح شده است، مسئله اجتماع یابی است. با توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون روش‏های حل متنوع و گوناگونی برای اجتماع یابی پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر، یک الگوریتمی ترکیبی از روش‏های بهینه سازی علف های هرز و ژنتیک پیشنهاد شده است که هدف آن یافتن جواب‏های مناسب و باکیفیت برای مسئله اجتماع یابی است. در این روش ترکیبی، جواب‏های اولیه توسط روش بهینه سازی علف های هرز تولید می‏شوند و در ادامه جواب‏های یافته شده به وسیله الگوریتم ژنتیک در فرآیند بهینه‏سازی، بهبود می‏یابند. ارزیابی برازندگی جواب‏ها، مبتنی بر معیار چگالی پودمانگی است. چگالی پودمانگی، معیاری با ماهیت بیشینه‏سازی است که میزان کیفیت اجتماعات کشف شده را به دست می‏دهدمشخص می کند. به منظور بررسی کیفیت جواب‏های الگوریتم پیشنهادی، نتایج این روش نسبت به چهار الگوریتم علف های هرز، ژنتیک، الگوریتم کرم شب تاب و یک الگوریتم جستجوی کاملا تصادفی مقایسه شده‏اند. پارامترهای این الگوریتم‏ها به کمک یک رویکرد طراحی آزمایش ها تنظیم شده‏اند. این مقایسات بر روی شبکه‏های محک گوناگون و با ابعاد متفاوت انجام شده‏اند. با توجه به نتایج به دست آمده، می‏توان دریافت که الگوریتم پیشنهادی قادر به تولید جواب‏هایی باکیفیت بالا است. اعتبارسنجی نتایج الگوریتم‏ها نیز توسط شاخص اطلاعات متقابل نرمال انجام شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054830 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.