بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت نتایج مقاطع منجمد بافتی در تصمیم درمانی، این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد منجمد در مقایسه با پاتولوژی قطعی در جهت میزان اعتمادپذیری به آن در تشخیص ضایعات پستان و تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل حدفاصل سال های 1390 تا 1395 انجام شد.

روش کار

بیمارانی که بدلیل ندول تیروئید یا  توده پستان تحت نمونه برداری جهت تعیین نوع پاتولوژی با استفاده از روش مقاطع بافتی منجمد قرار گرفتند، وارد پژوهش شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران،  تشخیص مقطع بافتی منجمد و تشخیص پاتولوژی قطعی جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج

ازمجموع 137 مورد (104 مورد تیرویید، 33 مورد پستان)، در تشخیص مقطع بافتی منجمد، 91 مورد (4/66‎%) از ضایعات خوش خیم و 46 مورد (6/33%) بدخیم گزارش شد که براساس پاتولوژی قطعی 52 مورد(38%) بدخیم و 85 مورد(62%) خوش خیم بودند. ارزش تشخیصی مقطع بافتی منجمد در تشخیص ضایعات بدخیم تیروئید با حساسیت 63%، ویژگی 99%، ارزش اخباری مثبت 92%، ارزش اخباری منفی 92% و دقت تشخیصی 3/92% تعیین گردید.در تمام موارد پستان نتیجه مقاطع منجمد بافتی با پاتولوژی دائمی یکسان بود لذا ارزش تشخیصی مقاطع منجمد بافتی در تشخیص ضایعات بدخیم پستان قابل محاسبه نمی‎باشد.

نتیجه گیری

با توجه به میزان بالای همخوانی فروزن سکشن با برش های دائمی ضایعات پستان و تیروئید می توان نتیجه گرفت که روش تشخیصی مقطع بافتی منجمد روشی دقیق و با ارزش تلقی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1500 -1505
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.