بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر اشباع شده با رزین ملامین فرمالدهید

پیام:
چکیده:
روش های مختلفی برای بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب وجود دارد که یکی از آنها اشباع چوب با انواع تک پار و سپس تبدیل آنها به بسپار در داخل چوب است که به تولید محصولی جدید به نام چوب بسپار منجر می شود. یکی از انواع تک پار که برای اشباع چوب استفاده می شود، رزین های آمینی از قبیل اوره فرمالدهید و ملامین فرمالدهید (MF) است. در این تحقیق از رزین MF برای اشباع چوب صنوبر به منظور بهبود واکشیدگی ابعاد و مقاومت های مکانیکی چوب استفاده شد. رزین استفاده شده در آزمایشگاه با نسبت مولی (F:M) 1: 5/1 ساخته شد که دارای فرمالدهید آزاد و گرانروی کمتری نسبت به رزین صنعتی بود. نمونه های چوبی با غلظت های مختلفی (7، 15، 27 و 35 درصد) از MF سنتزشده در آزمایشگاه و همچنین رزین صنعتی (27 درصد)، به روش سلول پر اشباع شدند. نتایج نشان داد که با زیاد شدن غلظت رزین، مقادیر درصد افزایش وزن (WPG) چوب به طور معنی داری افزایش می یابد. با افزایش مقادیر WPG واکشیدگی حجمی و همچنین مقادیر جذب آب نمونه ها حتی پس از غوطه وری بلندمدت در آب کاهش معنی داری داشت. مقاومت های مکانیکی شامل مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، سختی و فشار موازی الیاف با افزایش WPG نمونه ها نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، درحالی که مقاومت به ضربه نمونه های تیمار شده نسبت به تیمار شاهد کمتر بود که به نظر می رسد به دلیل چقرمگی زیاد کریستال های ملامین تشکیل شده داخل چوب باشد. براساس یافته های این تحقیق رزین MF پتانسیل زیادی برای بهبود ویژگی های فیزیکی-مکانیکی چوب صنوبر دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -261
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055254 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!