جرائم زیست محیطی و راه کارهای پیشگیری از آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به یکی از مهم ترین ارزش های اجتماعی و اخلاق زیستی در جهان تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی جرائم زیست محیطی و راه کارهای پیشگیری از آن انجام شده است.

مواد و روش ها

در این تحقیق تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب مرتبط با موضوع گردآوری و تحلیل شد. سپس توصیه ها بر اساس یک رویکرد پیشگیری کننده و اخلاقی ارائه گردید.

یافته ها

به طور کلی از مهم ترین معضلات زیست محیطی می توان به آلودگی هوا ناشی از فعالیت های صنعتی، آلودگی منابع آب از طریق ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به آب رودخانه ها، عدم استانداردسازی در مدیریت پسماند شهری، آلودگی های خاک ناشی از ورود مواد سمی و نخاله های ساختمانی اشاره نمود. برخی از جرائم زیست محیطی عبارت از تهدید علیه سلامت عمومی، تخریب عمدی درختان، چرای بی رویه دام، ساخت و ساز غیر مجاز می باشند. از جمله طرق پیشگیری از جرائم زیست محیطی می توان به تحولات تقنینی، برگزاری دوره های آموزشی برای حقوقدانان و قضات، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد اشاره نمود. همچنین ارتکاب بیشتر جرائم توسط اشخاص حقوقی و اهمیت آن، طرح مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را می طلبد.

نتیجه گیری

جرائم زیست محیطی از مهم ترین معضلات جوامع بشری بوده که با تاثیرگذاری بر تمامی ابعاد زندگی افراد جامعه، توانایی تخریب آن را دارد. از این رو مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمان های غیر دولتی، ارتقای سطح فرهنگ جامعه از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی و به روزرسانی قوانین در این حوزه توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055312 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!