بررسی تجربی اثر میریسیترین و ویتامین E بر تغییرات تولید مثل مدل پیری القا شده با د_گالاکتوز در موش ماده

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیری همراه با کاهش عملکرد کلی در سلول ها و بافت ها است د-گالاکتوز باعث پیری می شود و نقشی در پاتوژنز پیری ایفا می کند. میریسیترین یک آنتی اکسیدان گیاهی است.

هدف

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات میریسیترین بر روی دفاع آنتی اکسیدان، سطح هورمون های جنسی، بافت شناسی رحم و تخمدان در مدل موش های ماده پیر القاء شده با د- گالاکتوز انجام شد.

مواد و روش ها

 در این مطالعه تجربی،72 موش ماده بالغ نژاد NMRI با وزن 35-30 گرم، 4-3 ماهه، به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند (12 موش در هر گروه):1) گروه شاهد (حلال؛ سالین نرمال)، 2) د-گالاکتوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم در روز به مدت 45 روز،5-3) گروه های درمان شده با د-گالاکتوز + میریسیترین، این گروه ها میریسیترین را در 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز 6. د-گالاکتوز + ویتامین E 100 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، به صورت خوراکی به مدت 28 روز ، شاخص های آنتی اکسیدانی بر اساس روش رنگ سنجی انجام شد و سطح هورمون های جنسی با استفاده از کیت های سنجش ایمنی وابسته به آنزیم اندازه گیری شد. ارزیابی بافت شناسی رحم و تخمدان ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

د-گالاکتوزباعث اختلال در چرخه استروس، همچنین تغییرات دژنراتیو در فولیکول های تخمدان و آسیب به رحم و بافت تخمدان می شود. در گروه د-گالاکتوز، سطح هورمون های جنسی (03/0p=) و ظرفیت کل آنتی اکسیدان (002/0p=) کاهش یافته، در حالی که سطح مالون دی آلدئید و گنادوتروپین ها افزایش یافته است (03/0p=). میریسیترین در دوزهای پایین تر و ویتامین E اثرات د-گالاکتوز را بهبود بخشیدند.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که میریسیترین در دوزهای پائین باعث افزایش عملکرد سیستم تولید مثل در موش های ماده پیر می شود. د-گالاکتوز می تواند سیکل استروس را مختل کند و به بافت رحم و تخمدان آسیب برساند. میریسیترین به طور موثر می تواند این تغییرات را بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
789 -798
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055933 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.