رونق حضور گردشگران خارجی پزشکی در یزد؛ چالش ها و راهکارها

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه وجود پتانسیل های تاریخی و طبیعی، ایران را به یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری دنیا تبدیل کرده است. استان یزد به عنوان یکی از اضلاع مثلث طلایی گردشگری و با برخورداری از پزشکان و متخصصان باتجربه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری پزشکی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی پزشکی در جهت توسعه این صنعت در استان یزد بود.

روش بررسی

این مطالعه رویکردی کیفی- کمی داشت و با استفاده از نگاشت شناختی فازی و تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شد. برای تشکیل تیم خبره، از صاحب نظران حوزه گردشگری و درمان استان یزد استفاده گردید. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته، 15 عامل شناسایی شد. سپس با غربالگری توسط تیم خبره، 12 عامل نهایی انتخاب و وارد فرایند نگاشت شناختی فازی گردید. به منظور ادغام علمی نگاشت های شناختی و رسم نگاشت، رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تشکیل نگاشت، عوامل کلیدی شناسایی و در نهایت، تاثیر سیاست های مختلف در قالب توسعه گردشگری پزشکی بررسی گردید.

یافته ها

صدور روادید و توانمندی نیروی انسانی به همراه کیفیت خدمات، تبلیغات، تسلط به زبان، زیرساخت، امنیت، تجهیزات به روز، مقررات، هزینه، احترام به عقاید بیماران خارجی و دهکده های درمانی، از جمله عوامل جذب گردشگران خارجی برای درمان موثر بود.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر، ضرورت تامین امنیت گردشگران خارجی از طریق همکاری بین نهادهای مختلف و اهمیت تسهیل در صدور روادید را نشان می دهد. همچنین، نقش نیروی انسانی متخصص و توانمند را در حیات و بقای نظام درمانی برجسته می سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057120 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.