بررسی نقش مدیریت دانش در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات بر همه مسانل جاری در همه صنایع تاثیرگذار است. به این ترتیب یکی از مهم ترین مواردی که بی شک تحت تاثیر فناوری اطلاعات و شاخه های آن قرار می گیرد، عملکرد زنجیره تامین می باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش بر آن است تا نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تامین بر اساس دیدگاه مدیریت دانش بررسی شود، زیرا از آنجا که بهبود عملکرد زنجیره تامین می تواند در گروی بهره گیری از دانش و تجارب همه افراد درگیر در زنجیره میسر شود، نقش مدیریت دانش در این امر، جلوه بیشتری به خود خواهد گرفت. تعداد 136 پرسشنامه معتبر از شرکت های کاشی و سرامیک کشور جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده به منظور بررسی رابطه میان متغیرها و تاثیر آنها بر یکدیگر، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، تاثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران اثبات شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058549 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!