نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که به واسطه تغییرات وضعیت هوشیاری، اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و دریافت داروهای آرام بخش اغلب قادر به برقراری ارتباط کلامی نیستند کاری دشوار، پیچیده و از اساسی ترین مشکلات پرستاران است. سنجش مناسب درد در این بیماران نیازمند استفاده از یک ابزار معتبر و قابل اعتماد است که در آن از شاخص های رفتاری و فیزیولوژیک جهت پایش و ارزیابی درد استفاده گردد. هدف از این مطالعه معرفی ابزار غیرکلامی درد جهت ارزیابی درد در بیمارانی که قادر به برقراری ارتباط کلامی نمی باشند و بررسی مراحل تدوین و بازنگری نسخه های آن و اعتبار یابی، روایی و پایایی نسخه های ابزار است.

مواد و روش ها:

مروری ساختارمند با کلمات کلیدی ابزار غیرکلامی درد، اعتباریابی، بخش مراقبت های ویژه و درد در پایگاه های اطلاعاتی Ovid, Science Direct, Scopus, Pub med و موتور جستجوی Google Scholar در محدوده زمانی سالهای 2015 - 1990 انجام و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش، مقالات مرتبط و مناسب تحلیل محتوا شدند.

یافته ها

ابزارغیر کلامی درد (NVPS) اولین بار توسط ادهر  (Odhner) در سال 2003 بر اساس جایگزینی ابعاد مناسب و مرتبط با نیاز بزرگسالان در ابزارهای موجود جهت بیماران فاقد ارتباط کلامی تدوین شد که حالت صورت، فعالیت، حالت گارد، تغییر در علائم حیاتی (گروه یک فیزیولوژیک) و سایر علائم فیزیولوژیکی (گروه دو فیزیولوژیک) را درجه بندی می کند. وجمن (Wegman)VPS را بازبینی نمود و گزارش داد که در نسخه دوم، گروه تنفسی جایگزین گروه دو فیزیولوژیک سابق شده است. گروه جدید تنفسی شامل درجه بندی سرعت تنفسی بر اساس خط مبنا، میزان اشباع اکسیژن شریانی به عنوان پالس اکسی متری سنجیده و هماهنگی با دستگاه تهویه می باشد.

بحث و نتیجه گیری

استفاده از مقیاس درد غیرکلامی (NVPS) برای بیماران بزرگسال در بخش مراقبت ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مسائل ویژه این بخش را مطرح می کند. ارجحیت آن براساس پژوهش های محققان به دلیل وجود شاخص های رفتاری، فیزیولوژیکی و رضایت مندی پرستاران در سهولت استفاده از آن تایید شد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058829 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.