آسم در کودکان: با تاکید بر آموزش پیشگیری از بستری مجدد

پیام:
چکیده:
مقدمه

آسم نوعی بیماری التهابی مزمن را‌ه‌ هوایی، توام با تنگی گسترده‌ی مجاری هوایی است و با علائم سرفه، ویزینگ و حمله‌های تنگی نفس مشخص می‌شود. شیوع ویزینگ طی یک سال اخیر در کودکان 6 تا 7 و 13 تا 14 ساله‌ی ایرانی به ترتیب برابر 7.6 و 10.7 درصد می باشد. آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی و اولین علت غیبت از مدرسه و سومین علت بستری کودکان زیر 15 سال در بیمارستان است. مطالعه حاضر با توجه به افزایش میزان شیوع آسم کودکان، در جهان و ایران و اهمیت نقش آموزش در کاهش بستری مجدد کودکان مبتلا به آسم، با تمرکز بر آموزش به والدین توسط پرستاران، صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها:

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای فارسی و انگلیسی و جستجوی اینترنتی با کلید واژه‌هایی مانند آسم، آموزش، کودکان و بستری مجدد، در پایگاه های ‌داده ای مانند Google Scholar, SID, PubMed, Magi ran طی سال های  2017 - 1994 تدوین شده است.

یافته‌ها:

درمان‌ها و تشخیص‌های پزشکی بدون استراتژی‌هایی مثل آموزش والدین توسط پرستاران، نمی‌توانند تاثیری در کاهش بستری مجدد داشته باشند. آموزش از طریق لوح فشرده، تاثیر بهتری در بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم نسبت به آموزش گروهی دارد. ویژگی‌های فردی که از کودک مراقبت می‌کند تاثیر به سزایی در بستری شدن مجدد وی دارد. طی مطالعه ای در اسکاتلند، مشخص شد که برنامه ریزی و پیگیری توسط پرستار در مراقبت از کودکان مبتلا به آسم موجب کاهش شیوع بیماری می‌شود به صورتی که میزان بستری از 25 درصد به 8 درصد کاهش پیدا کرد.

بحث و نتیجه گیری

یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مولفه‌های مورد نیاز جهت تدوین و اجرای ترخیص ساختارمند کودکان مبتلا به آسم، آموزش درست و اصولی است. این آموزش متناسب با سن، محیط، فرهنگ، شدت بیماری و پروتکل درمانی است. پیشنهاد می‌شود که یک بسته آموزشی کامل به هنگام ترخیص این بیماران به آنان جهت کاهش مراجعه مجدد و کاهش هزینه‌ها داده شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2058834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.