بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6

پیام:
چکیده:
مقدمه

گلیوبلاستوما (GBM) متداول ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است. زنجبیل دارای خواص ضد تومور ی، ضد قارچی، حشره کشی و ضد سرطانی است. با این حال تاثیرات ضد تومور ی آن بر رو ی رده ی سلول های گلیومای  C6 انجام نشده است. لذا در این مطالعه اثرضد تومور ی عصاره هیدروالکی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش ها

عصاره هیدروالکی زنجبیل تهیه گردید. پس از کشت و تکثیر سلول های گلیوما یC6، آن ها در معرض غلظت100 تا1000 میکرو گرم در میلی لیتر از عصاره به مدت 24 ،48 و 72  ساعت قرار داده شدند و موجودیت سلول ها به روش) MTT 3-(4و5 دی متیل-تیازول2- ایل)-5 و2 دی فنیل تترازولیوم برماید) تعیین گردید. در نهایت داده های حاصل با روش آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شدند.

یافته ها

نتایج تست MTT  نشان داد که عصاره هیدروالکی زنجبیل اثر ضد تومور ی وابسته به دوز و زمان برای روی سلول های تومور ی دارد. به طوریکه با افزایش غلظت عصاره و دوره انکوباسیون تا 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد. غلظت مهارکنندگی رشد سلول هاIC50)  ) برای سلول های تومور ی برای 24 و48 و 72 ساعت به ترتیب  33/733 ،118/611  و 25/532 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.

بحث و نتیجه گیری

 با توجه به اینکه عصاره هیدروالکلی زنجبیل به صورت وابسته به دوز و زمان موجب مهار رشد سلول ها شد، لذا می توان احتمال موثر بودن آن را در درمان های تومور های مغزی مطرح نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059190 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.