اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح

پیام:
چکیده:
مقدمه

بحران ها، بی توجه به مرزها رخ می دهند و زمان رخداد آن ها هیچ وقت مناسب نیست. در زمان وقوع بحران، نیروهای مسلح به دلایل برخورداری از امکانات و تجهیزات ویژه، جزء اولین افراد پاسخگو در صحنه می باشند لذا، در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح پرداخته شده است. انجام و با استفاده از منابع 2017 تا 2004

مواد و روش ها

این مقاله یک مطالعه مروری است. گردآوری اطلاعات بین سال های  تدوین شد. Sciences Direct  ،PubMed ،Google Scholar  ،Magiran ،SID کتابخانه ای و جستجو در کتاب های مرجع  و سایت های اینترنتی

یافته ها

با توجه به ویژگی ها و آمادگی های خاص نیروهای نظامی، این نیروها، توانایی حضور در عملیات امداد و نجات، درمان پزشکی و انتقال مصدومین و مجروحین در مناطق بحران زده را دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان داده که آموزش در افزایش سطح عملکرد نیروهای مسلح موثر بوده است. یکی از بهترین شیوه ها جهت حفظ جان مصدوم و کاهش شدت آسیب استفاده از اقدامات اولیه حیات بخش خودامدادی و دگرامدادی است.

بحث و نتیجه گیری

به هر مقدار که توانایی ها و قابلیت های اجرایی نیروهای امدادی شرکت کننده در بحران بیشتر و بهتر باشد، کاهش میزان و دامنه خسارات و تلفات نیز بیشتر و سریع تر خواهد شد. لذا برگزاری کلاس های آموزش دگرامدادی در سازمان های نظامی با استفاده از الگوهای تدریس یادگیرنده محور با تاکید بر مهارت آموزی، البته با توجه ویژه به تهدیدات آینده، به صورت  دوره ای در فواصل زمانی منظم پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.