مروری بر عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

تعداد قابل توجهی از پژوهشگران، عوامل مستعد کننده فرسودگی شغلی و اثرات منفی آن را بر هزینه ها و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیان کرده اند. هدف از این مطالعه مروری بر نقش چهار عامل کلیدی، انگیزش، رهبری، توانمند سازی و عزت نفس بر کاهش فرسودگی شغلی پرستاران می باشد.

مواد وروش ها

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتیPubMed ، Science Direct،SID ،Google Scholar  از سال 2000 تا 2017 با کلمات کلیدی فرسودگی شغلی، انگیزش، رهبری، توانمند سازی، عزت نفس تدوین شده است.

یافته ها

فرسودگی شغلی، واکنشی به استرس های شغلی مزمن است و با کلمات خستگی روحی و روانی، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی تعریف می شود. یکی از ابعاد اصلی فرسودگی شغلی، خستگی روحی و روانی است. انگیزش، رهبری، توانمند سازی، عزت نفس چهار عامل مهمی هستند که می توانند به مثابه سپری در مقابل فرسودگی شغلی پرستاران عمل نمایند و وضعیت بهداشت روانی و رضایت شغلی آنان را ارتقاء دهند.

بحث و نتیجه گیری

کاهش میزان فرسودگی شغلی، مستلزم تغییر در شرایط محیط کاری از لحاظ تنش شغلی و کار سخت و زیان آور است. اما مطالعات حاضر به ویژه بر نقش مدیریت منابع انسانی در کاهش فرسودگی شغلی تاکید می کنند. بر این اساس مدیریت منابع انسانی باید به دنبال راه حل های پایداری باشد که عملکرد و  بهره وری نظام بهداشت و درمان را ارتقاء دهد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059233 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.