شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT

پیام:
چکیده:
یکی از مهمترین مشکلات کیفی در بهره برداری منابع آب زیرزمینی، هجوم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان ها است که بتدریج با حرکت افقی و عمودی سبب شور شدن بخش خروجی آبخوان می شود. در این مطالعه، جهت بررسی تهاجم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان کویری از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان با استفاده از مدلهای MODFLOW، MT3D و SEAWAT استفاده شد. تحلیل نتایج کمی آبخوان نشان داد که روند افت آب زیرزمینی ادامه داشته و در بخش های خروجی آبخوان جهت جریان آب زیرزمینی با توجه به کاهش گرادیان هیدرولیکی و افت شدید، معکوس شده است. این تغییر جهت جریان سبب ورود آب با املاح بالا به آبخوان شده که براین اساس شبیه سازی سه بعدی کیفی آبخوان جهت تهاجم جبهه های آب شور از سطح آبخوان با استفاده از مدل MT3D انجام شد. نتایج این مدل نشان داد که در بخش خروجی آبخوان غلظت کلراید، افزایش چشم گیری داشته و تا 7000 میلیگرم در لیتر نیز می رسد. همچنین نتایج تهاجم جبهه های آب شور در عمق (بعد سوم) آبخوان با استفاده از مدل SEAWAT نشان داد که میزان تهاجم حداقل 100 متر در کف آبخوان بیشتر از سطح آبخوان است. پس از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان، پیش بینی میزان تهاجم جبهه های آب شور در شرایط نرمال انجام شد که نتایج نشان داد که که طول پیشروی جبهه های آب شور 400 متر افزایش داشته و با ادامه روند فعلی بهره برداری این روند افزایش و سبب معکوس شدن جریان در سایر جبهه های خروجی نیز خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.