مرور نظام مند شبکه های همکاری علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات شبکه های همکاری علم کتابداری و اطلاع رسانی در تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی انجام یافت.
این مطالعه از نوع مطالعه مرور نظام مند است. جامعه پژوهش مقالاتی است که به بررسی شبکه های همکاری علمی کتابداری و اطلاع رسانی با روش علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) پرداخته اند. مقالات از پایگاه های اطلاعاتی علم نت، ایران داک، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه اطلاعات علمی سیویلیکا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جستجو و بازیابی شد. معیار ورود به مطالعه بررسی شبکه های همکاری با شاخص های خرد و کلان بود. محدودیت زمانی و زبانی در انتخاب داده ها بکاربرده نشد. مطالعاتی که از SNA برای هم رخدادی واژگان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی انجام یافته بودند، از مطالعه خارج شدند. از PRISMA برای روند انتخاب داده ها و از ابزار ارزیابی نقادانه موسسه JBI برای بررسی کیفیت داده ها استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که تراکم شبکه در مقالات علم کتابداری و اطلاع رسانی کم می باشد و دانشگاه ایران، تهران و شیراز از مرکزیت بینابینی و نزدیکی و درجه بیشتری نسبت به سایر دانشگاه های کشور برخوردار هستند.
پژوهشگران ایرانی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی باید همکاری علمی خود را در تولیدات علمی بین خود و در سطح بین المللی افزایش دهند. شاید اعمال سیاست هایی مانند امتیاز پژوهشی به هم تالیفی های ملی و بین المللی موجب توسعه شبکه های همکاری کتابداری گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
235 تا 247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061132 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!