ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان

پیام:
چکیده:
پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica (Gorbunov)  ، به عنوان آفت چوبخوار مهم درختان چنار فضای سبز اصفهان شناخته شده است. در مناطق مختلف شهری اصفهان آلودگی به پروانه زنبورمانند در بیش از 50 درصد از درختان چنار گزارش شده است. در این پژوهش تاثیر تعدادی حشره کش در کنترل S. caucasica با به کارگیری روش های محلول پاشی پوست تنه و تزریق به تنه درختان چنار آلوده در دو منطقه شهری اصفهان در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. حشره کش های مورد استفاده در روش محلول پاشی شامل سموم ایمیداکلوپراید (کنفیدور® EC 35%)، کلرپیریفوس (EC 40%) و دلتامترین EC 25%)) و در روش تزریق به تنه درختان شامل سموم سیستمیک ایمیداکلوپراید (کنفیدر® 35% EC)، اکسی دیمتون متیل (25% EC) و آزادیراختین (1% EC) بود. در هر دو روش ارزیابی بر اساس تعداد سوراخ های فعال لاروی و پوسته های شفیرگی (در تابستان) یا بر اساس تعداد لارو های زنده زیر پوست (در مهر ماه) صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد محلول پاشی تنه درختان به وسیله سموم کلرپیریفوس، ایمیداکلوپراید و دلتامترین به ترتیب باعث کاهش 92% ،81% و 81% جمعیت لاروی S. caucasica در مهرماه گردید. در روش تزریق به تنه درختان بیشترین کاهش جمعیت لاروی S. caucasica نسبت به تیمار شاهد در مهرماه توسط تیمار آزادیراختین (95%) و پس از آن در تیمارهای اکسی دیمتون متیل (89%) و ایمیداکلوپراید (81%) مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد هرچه زمان طولانی تری از تزریق سپری شود تاثیر سموم روی جمعیت لاروی پروانه S. caucasica افزایش می یابد. بنابر نتایج بدست آمده هر دو روش محلول پاشی تنه و تزریق سموم به تنه درختان چنار در صورت استفاده در زمان مناسب می تواند کارایی بالایی در مدیریت تلفیقی S. caucasica داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061168 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.