مدیریت شیمیایی علف های هرز لوبیا در تناوب زراعی لوبیا،Phaseolus vulgaris ، گندم،Triticum aestivum

پیام:
چکیده:
علف های هرز قادرند تا بیش از 75 درصد محصول لوبیا را کاهش دهند. وجین دستی، روش سنتی کنترل علف های هرز است که هنوز هم انتخابی ترین و کامل ترین روش ها می باشد. اما علف کش ها به دلیل کارایی بالا و صرفه اقتصادی، نقش محوری در مدیریت علف های هرز ایفا می کنند. در این تحقیق کار آمدی علف کش ایمازتاپیر و تری فلورالین و مخلوط آن ها در کنترل علف های هرز لوبیا و پاسخ این گیاه زراعی به مقادیر و روش های مختلف کاربرد آن و اثرات باقی مانده احتمالی آن ها بر کشت گندم، در تناوب زراعی متعاقب با کشت لوبیا ارزیابی شد. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار طی سال های 1391 و 1392 در زنجان و شهرکرد اجرا شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد لوبیا در زنجان (میانگین دو سال) با 4242، 3867، 3815 و 3679 کیلو گرم به ترتیب در اثر اعمال تیمارهای وجین علف هرز، علف کش ایمازتاپیر 75/0، 5/0 و 1 لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی و در شهر کرد با 2874، 2813 و 2694 کیلوگرم به ترتیب در اثر اعمال تیمارهای علف کش ایمازتاپیر 75/0 + تری فلورالین 1 لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت، علف کش ایمازتاپیر 75/0 و 5/0 لیتر در هکتار بصورت پیش رویشی به دست آمد. اعمال تیمارهای پیش کاشت و پیش رویشی علف کش های ایمازتاپیر و تری فلورالین، هیچ گونه تاثیر سوئی روی عملکرد محصول گندم در تناوب با لوبیا نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.