بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ های بی صاحب استان البرز

پیام:
چکیده:

لیشمانیازیس احشایی(کالازار) یک بیماری تب دار عفونی انگلی است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع سبب مرگ و میر در کودکان مبتلا و سگ سانان مخزن خواهد گردید. با مراجعه به محل جمع آوری و نگهداری سگ های بی صاحب کرج و منطقه کوهسار و کردان از سگ های ولگرد خون گیری به عمل آمده و کلیه مشخصات اپیدمیولوژیکی حیوان ثبت گردید. نمونه های خون به آزمایشگاه انتقال داده شده و پس از جداسازی سرم ها، با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم از نظر وجود تیتر آنتی بادی در برابر انگل لیشمانیا اینفانتوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. از 85 سگ بی صاحب جمع آوری شده از مناطق مختلف استان البرز در محل نگهداری سگ های بی صاحب 38 مورد از نظر جنسیت نر و 47 مورد از نظر جنسیت ماده بوده و چهار مورد (7/4%) از آن ها از نظر لیشمانیازیس احشایی مثبت بودند که سه مورد از نظر جنسیت نر و یک مورد ماده بودند که از نظر توزیع جنسیتی ، تفاوت معنی داری مشاهده گردید (05/0>p). از 60 نمونه سگ بی صاحب مورد ارزیابی قرار گرفته درمناطق کوهسار و کردان نیز 14 مورد (3/23%) از نظر لیشمانیازیس احشایی مثبت بودند. در بین موارد مثبت، شش مورد از نظر جنسیت نر و هشت مورد ماده بودند. از نظر توزیع فصلی موارد آلودگی، تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (05/0<p). مطابق نتایج بیماری در جمعیت سگ سانان ولگرد حضور داشته و لزوم اجرای برنامه های کنترلی احساس می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.