تحلیل تجربی نظری استحکام برشی نانوکامپوزیت های Al-6061/Gr تولید شده به روش متالورژی پودر

پیام:
چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیت های Al-6061/Gr با زمینه نانوساختار و مقادیر مختلف میکروذرات گرافیت با روش متالورژی پودر (P/M) و با استفاده از آسیاکاری مکانیکی، پرس سرد و اکستروژن داغ تولید شدند. با توجه به محدودیت در مقدار نانوکامپوزیت های تولید شده و عدم امکان ساخت نمونه های استاندارد کشش، جهت بررسی خواص مکانیکی این مواد از آزمون سنبه برشی استفاده شد. نتایج XRD و SEM نشانگر توزیع یکنواخت ذرات گرافیت در زمینه نانوساختار آلومینیم بود. نتایج سختی سنجی نشان دادند که با افزایش درصد گرافیت سختی کاهش یافته است. نتایج آزمون سنبه برشی در دمای محیط نشان دادند که با ریز کردن ساختار دانه افزایش قابل توجهی در تنش تسلیم برشی و تنش برشی نهایی آلیاژ Al-6061 بدست می آید اما افزودن گرافیت موجب کاهش استحکام برشی و انعطاف پذیری نانوکامپوزیت Al/Gr می شود. استحکام بخشی هال-پچ را می توان به عنوان مکانیزم اصلی موثر بر استحکام بخشی برشی این کامپوزیت ها دانست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063197 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!