خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
الملخص النقد الادبی احد المجالات الهامه فی الساحه الادبیه. فهو یوصلنا إلی معرفه الادب الراقی. تستخرج احکامه من خلال الاسس والعناصر الهامه التی من ابرزها الاسلوب الادبی الذی یتخذه الادیب، لصیاغه اثره نثرا او شعرا. إن تنوعالمفرداتهو احدالملامحالاسلوبیه التییمکن بقیاسها فیالنصوص التوصلإلیالثراء اللغوی الموجود عند کل ادیب. فی الحقیقه، البعد الإحصائی فی دراسه الاسلوب هو من المعاییر الموضوعیه الاساسیه التی یمکن باستخدامها تشخیص الاسالیب. ترجع اهمیه هذه الدراسه فی حقل النقد الادبی إلی انها خطوه فی طریق الابتعاد عن الظن وسیطره الذوق، للکشف عن اسلوب هولاء الکتاب. هذا من جانب، ومن جانب آخر هذه البصمه الاسلوبیه تساعدنا فی توثیق النصوص التی یخامرنا الشک فی صحه نسبتها إلیهم. للوصول إلی هذه الثروه اللغویه طرق کثیره؛ اما الطریقه التی استخدمناها فهی طریقه جونسون التی ابتکرها کیت جونسون استاذ قسم اللسانیات فی جامعه برکلی بامریکا. تقوم هذه الطریقه بإحصاء الکلمات فی النصوص وقیاسها بالنصوص الاخری وتقدم صوره واضحه عن خاصیه تنوع المفردات مع دراسه تطبیقیه لکتابات ثلاثه من کبار کتاب النثر الفنی فی العصر العباسی، وهم ابن المقفع والجاحظ وابو حیان التوحیدی. اما منهج البحث فهو یعتمد علی الطریقه الوصفیه. وصلت نتائج الدراسه بالمقارنه بین اسالیبهم إلی ان اسلوب الجاحظ اکثر تنوعا بالنسبه إلی الکاتبین الآخرین، و انه یوجد فارق ضئیل بین اسلوب ابن المقفع و ابی حیان. ترجع الاسباب الرئیسه لهذا الفارق إلی البیئه العلمیه التی عاشها الجاحظ وثقافته وجهوده الفردیه فی تثقیف نفسه وتوسیع معارفها، إضافه الیاصالته العربیه. فالاصل الفارسی لابن المقفع اثر فی انخفاض تنوع مفرداته.
زبان:
عربی
صفحات:
97 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.