شناسایی شرایط موثر بر خیانت زناشویی مردان متاهل: مطالعه گرندد تئوری

پیام:
چکیده:
مقدمه

 امروزه طبق شواهد غیررسمی، خیانت زناشویی یکی از عوامل تهدیدکننده زندگی زناشویی و سوق دهنده آن به سوی طلاق و فروپاشی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط موثر بر خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز بود.

روش

این پژوهش به روش کیفی و از نوع گرندد تئوری که یک روش پژوهشی اکتشافی است، انجام گرفت. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 15 مرد متاهل در تحقیق مشارکت داشتند. جهت جمع آوری اطلاعات، روش مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

تحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، شرایط موثر بر خیانت زناشویی مردان متاهل را در قالب طبقات شامل شرایط علی (سطح پایین تعهد زناشویی، نارضایتی عاطفی، نارضایتی جنسی، هیجان طلبی جنسی، تلاش برای کسب عزت نفس و دل زدگی زناشویی)، شرایط زمینه ای (تاریخچه رابطه جنسی قبل از ازدواج، دخالت اطرافیان، زندگی جدا از همسر، داشتن پیشینه خیانت زناشویی در اطرافیان، ازدواج اشتباه و فقدان باورهای مذهبی) و شرایط مداخله گر (وجود همسالان خیانت کار، مسافرت کاری، مصرف نوشیدنی های غیرمجاز، نوع شغل، وضعیت مالی مناسب، اعتیاد به مواد مخدر، وسایل ارتباطی و فن آوری و نگرش مثبت به خیانت)، آشکار ساخت.

نتیجه گیری

خیانت زناشویی تنها به یک عامل فردی یا بین فردی وابسته نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل در شکل گیری این پدیده نقش دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063484 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!