مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران با کارولینای آمریکا

پیام:
چکیده:
مقدمه

تضمین کیفیت آموزش عالی به ویژه آموزش دکتری یکی از دغدغه ها و اولویت های برنامه ریزان عرصه آموزش عالی می باشد. تطبیق، مقایسه و تحلیل ابعاد مختلف برنامه های آموزشی با سایر کشورها، در رفع این دغدغه بسیار موثر است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه توصیفی- تطبیقی برنامه دکتری پرستاری ایران و دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا انجام شد.

روش کار

این مطالعه توصیفی با رویکرد تطبیقی می باشد که طی آن نظام آموزش پرستاری ایران با عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی مقطع دکتری دانشگاه کارولینای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت. جستجوی اینترنتی، با استفاده پایگاه های فارسی و انگلیسی صورت پذیرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از الگوی چهار مرحله ای Bereday شامل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 محتوای دروس در کارولینای شمالی بسیار تخصصی، متمرکز بر نیاز دانشجو، همسو با فلسفه و اهداف برنامه می باشد و نیازهای جامعه در واحدهای درسی دانشجویان گنجانده شده است. برنامه آموزشی دکترای پرستاری کارولینای شمالی به صورت تمام وقت و نیمه وقت با مدت آموزشی 5/3 سال می باشد و جذب دانشجو به طور مستقل توسط دانشگاه صورت می پذیرد ولی در ایران این مقطع صرفا تمام وقت است و پذیرش دانشجو بصورت متمرکز انجام می شود. گرایش های این دانشگاه برای این مقطع شامل دکتری فلسفه و دکتری بالین پرستاری، پست دکتری، دکتری علوم پرستاری و دکتری هوشبری بالین پرستاری می باشد ولی در ایران صرفا با گرایشPhD ارائه می شود. در کارولینای شمالی پذیرش در مقطع دکتری، از کارشناسی هم امکان پذیر می باشد، در حالی که در ایران این امکان وجود ندارد.

نتیجه گیری

 باتوجه به مقایسه های انجام شده و برتری های کوریکولوم دانشگاه کارولینای شمالی، شایسته است که برنامه ریزان آموزش پرستاری ایران، تغییرات اساسی را در کوریکولوم این مقطع از نظر فلسفه و اهداف، مدت دوره، واحدهای درسی و... ایجاد نمایند، بطوری که راه گشای مشکلات نظام مراقبت سلامت و جامعه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063548 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.