شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران

پیام:
چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب‌آور صنایع خودروسازی ایران با تکنیک دلفی فازی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی هریک با تکنیک بهترین - بدترین و ارزیابی و رتبه‌بندی صنایع ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در خصوص میزان عملکرد بهره‌گیری از تاب‌آوری در زنجیره تامین خود با تکنیک‌های مپک و کوالیفلیکس و تجمیع نتایج با تکنیک بردا می‌باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 10 نفر از مدیران ارشد حوزه لجستیک در شرکت‌های خودروسازی تشکیل‌ می‌دهند. نتایج حاصل از غربال‌سازی مولفه‌ها با دلفی فازی نشان داد، الگوی بومی در شش بعد و چهل و دو شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن‌دهی به ابعاد تاب‌آوری زنجیره تامین با تکنیک بهترین - بدترین نشان‌ داد، بعد مدیریت جهادی مهم‌ترین بعد تاب‌آوری زنجیره تامین و بلوغ شایستگی رتبه دوم و چابکی، افزونگی، انعطاف‌پذیری و فرهنگ مدیریت ریسک به ترتیب رتبه‌های سوم تا ششم را کسب نمودند. همچنین شاخص‌های هر بعد نیز وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. سپس شرکت‌های خودروسازی با مدل پیشنهادی ارزیابی و با تکنیک‌های مپک و کوالیفلیکس رتبه‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از تجمیع تکنیک‌ها با روش بردا نشان داد؛ ایران‌خودرو رتبه اول؛ سایپا رتبه دوم و پارس‌خودرو رتبه سوم را ازنظر میزان بهره‌مندی از تاب‌آوری زنجیره تامین کسب نمودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063588 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!