بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه

پیام:
چکیده:
اهداف

نانوذرات (ذرات با قطر 10 تا 500 نانومتر) در حال حاضر در صنعت آرایشی و بهداشتی همچنین برای دارو رسانی، تصویربرداری تشخیصی و مهندسی بافت استفاده می شوند. از آنجا که این نانوذرات در صنعت و دارورسانی استفاده می شود، امکان استفاده از آن ها  توسط مادران باردار نیز وجود دارد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثرات ناهنجاری زایی و سیتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی در سطح جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جنینی است.

مواد و روش ها

 در این مطالعه نانوذرات سولفید روی سنتز شدند. سپس ترکیب حاصل در غلظت های 5، 10، 15، 30 و 40 میلی گرم در میلی لیتر / تخم مرغ، در سه تکرار و در روز سوم انکوباسیون جنین مرغ، درون کیسه هوا تزریق شد. سپس تخم مرغ های تیمارشده و شاهد، در روز 19 انکوباسیون، باز و جنین ها توزین شدند. سپس میزان مرگ و میر آن ها ثبت شد. سلول های فیبروبلاستی از جنین شاهد جداسازی، کشت و تیمار و تغییرات مورفولوژیک و درصد بقای سلول ها ثبت شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد میزان درصد بقای جنین ها بستگی به غلظت نانوذارت دارد؛ به طوری که در بالاترین غلظت تنها 36/32 درصد از جنین ها زنده ماندند و میزان(LD50) دز کشنده در 50 درصد جمعیت برابر با 32/47 میلی گرم بر میلی لیتر / تخم مرغ برآورد شد. از نظر شکل ظاهری، ناهنجاری از نوع پاچنگکی و از نظر ناهنجاری های اسکلتی، حذف مهره های دمی مشاهده شد. نتایج بررسی سایتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی بر سلول های فیبروبلاستی جنین نشانگر کسر زنده مانی 88/45، 68/75 و 49/32درصد بود و میزان IC50 آن برابر با 1460 میکرومولار محاسبه شد.

نتیجه گیری

 یافته های حاصل نشان داد در غلظت های پایین، نانوذرات سولفید روی، اثرات سمی قابل توجهی بر جنین و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
270 -281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063664 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.