بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان

پیام:
چکیده:
مقدمه

اعتیاد اینترنتی، به عنوان یک مشکل بهداشتی که منجر به اختلاللات روانی و جسمی میگردد در بین جوانان افزایش یافته است.  این مطالعه با هدف ببرسی رابطه بین احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان انجام گردید. 

روش کار

در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 50 دانشجوی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. این افراد پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب پیتزبورگ و احساسی تنهایی UCLA را تکمیل نمودند. داده ها با کمک امار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند. 

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب نامناسب ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. چنین رابطه ای بین احساس تنهایی و کیفیت خواب نیز مشاهده گردید. همچنین احساس تنهایی قادر به پیش بینی کیفیت خواب بوده و میتواند 13 درصد تغییرات در کیفیت خواب را تبیین نماید.

نتیجه گیری

بر اساس یافته ها، اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی میتوانند بر کیفیت خواب دانشجویان تاثیر منفی بگذارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
202 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.