اثرگذاری بی ثباتی قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل ونقل زمینی(ریلی و جاده ای)

پیام:
چکیده:

بدون تردید بخش حمل‌ونقل، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد محسوب می‌شود که دارای آثار پسین گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی است. فعالیت‌های این بخش به شدت وابسته به حامل‌های انرژی است، به گونه‌ای که بی‌ثباتی قیمت این حامل‌ها، متغیرهای اساسی این بخش نظیر ارزش افزوده و تورم را تحت تاثیر خود قرار داده و در نهایت به سبب رابطه گسترده آن با سایر بخش‌های اقتصادی، تاثیری چشمگیر بر متغیرهای اساسی دیگر بخش‌ها می‌گذارد. با توجه به این مساله، در مطالعه زیر، میزان و نحوه اثرگذاری بی‌ثباتی قیمت حامل‌های انرژی بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل‌ونقل زمینی، بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و توابع واکنش آنی طی سال‌های 1393-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده تاییدکننده فرضیه اول تحقیق مبنی بر رابطه معکوس بی‌ثباتی قیمت حامل‌های انرژی با ارزش افزوده و رابطه مستقیم آن با نرخ تورم بخش حمل‌ونقل زمینی است. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر بی‌ثباتی قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم نسبت به ارزش افزوده این بخش نیز تایید می‌گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066177 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.