طرح روسازی های مناسب برای سامانه اتوبوس تندرو (مطالعه موردی: شهر تهران)

پیام:
چکیده:

پس از راه‌اندازی سامانه اتوبوس تندرو (BRT) در شهر تهران و گذشت چند سال از بهره‌برداری این خطوط، مشکلات قابل توجهی از جمله خرابی‌های چشم‌گیر در سطح و سازه روسازی ایستگاه‌ها و مسیرها بروز نموده است. در قسمتی از این پژوهش روسازی خطوط پرترافیک سامانه اتوبوس تندرو شهر تهران به روش جمع‌آوری خرابی‌های سیستم مدیریت روسازی (PMS) برداشت، ارزیابی و نتایج آن در جهت تعیین خرابی‌های اصلی روسازی سامانه اتوبوس تندرو تفسیر گردیده است. نتایج جمع‌آوری خرابی‌ها نشان داد بزرگترین خرابی ایجاد شده که نیاز به توجه بیشتری دارد، خرابی شیارشدگی است. از جمله خرابی‌های حایز اهمیت دیگر در روسازی آسفالتی می‌توان به ترک‌های طولی و عرضی، صیقلی‌شدن سنگدانه‌ها، کناررفتگی آسفالت و ترک‌های خستگی (همانند ترک‌های پوست سوسماری) و همچنین در روسازی بتنی به شکستگی دال و آسیب‌دیدگی درز اشاره نمود. در این پژوهش سعی شده با توجه به خرابی‌های شناخته شده در روسازی ایستگاه‌ها و مسیرهایBRT، شرایط اقلیمی تهران، امکانات موجود، نکات اجرایی، سرعت اجرای روسازی، کارایی مناسب، صرفه اقتصادی و کاهش هزینه‌های روکش و نگهداری، روسازی‌های مناسب ارایه و طرح گردند. در نهایت روسازی‌های طراحی شده شامل: روسازی آسفالتی اساس قیری، روسازی بتن غلتکی+رویه آسفالتی، روسازی بتنی مسلح درزدار و روسازی بتنی مسلح با الیاف هستند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.