بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان - ایران در سال 1397: یک گزارش کوتاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

از آنجایی که چاقی از مشکلات مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان جهت استفاده سایر محققین انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی، وضعیت چاقی، اضافه وزن، طبیعی، لاغری و لاغری شدید 1292 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر رفسنجان در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

از کل کودکان مورد بررسی، 91 کودک (0/7 درصد) خیلی لاغر، 248 کودک (2/19 درصد) لاغر، 750 کودک (0/58 درصد) طبیعی، 108 کودک (4/8 درصد) اضافه وزن و 85 کودک (4/7 درصد) چاق بودند. نتایج هم چنین ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت و وضعیت چاقی و لاغری کودکان نشان نداد (303/0=p).

نتیجه گیری

با توجه به شیوع نسبتا بالای چاقی و اضافه وزن (8/15 درصد)، نیاز به بررسی علل و اقدام در جهت پیش گیری از آن ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
951 -958
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.