سطح بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی در بهره مندی از VIKOR زیر ساختها و خدمات گردشگری با استفاده

پیام:
چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین صنعت جهان، رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است و تمامی کشورهای جهان در پی استفاده از فرصت ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا بتوانند رفاه نسبی را برای خود رقم در جذب گردشگران به سمت مکان های مستعد بزنند. در این بین، توزیع فضایی زیرساخت ها و خدمات بخش گردشگری شهرستان استان خراسان جنوبی را با گردشگری نیز بسیار تعیین کننده است. هدف از انجام این پژوهش آن است که در سه سطح توسعه یافته، درحال توسعه و VIKOR عامل مهم گردشگری و با به کارگیری تکنیک استفاده از تحلیلی میباشد و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای توسعه نیافته سطح بندی نماییم. روش پژوهش توصیفی و 5/0 شهرستان بیرجند و طبس به ترتیب 6 گردآوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در این استان، شهرستان دیگر در سطح توسعه نیافته قراردارند. بنابراین با انجام اقدامات در رتبه های اول و دوم می باشند و 5/030 زیربنایی در سطح این استان، باید سطح اختلاف شهرستانها در سطح این استان را به حداقل رساند و زمینه توسعه متوازن زیر ساخت های گردشگری در سطح های این استان را فراهم نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066738 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!