تاثیر مداخله ربات های اجتماعی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

اوتیسم یک اختلال فراگیر رشدی است که شامل چالش های مداوم در تعاملات اجتماعی، گفتار، ارتباط غیرکلامی و رفتارهای محدود و تکراری می شود. هدف پژوهش حاضر تاثیر مداخله ربات های اجتماعی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم می باشد.

مواد و روش کار

 پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه می باشد، نمونه موردمطالعه این پژوهش را 20 نفر از کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز کاردرمانی اختلال اوتیسم شهر تهران تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس در دامنه سنی 6 تا 9 سال انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. برای ارزیابی این کودکان از آزمون کارکردهای اجرائی، آزمون عملکرد پیوسته و برای مداخله از ربات های اجتماعی نائو در 12 جلسه استفاده شد. برای آزمایش فرضیه ها از روش های کواریانس چند متغیری استفاده گردید.

یافته ها

 نتایج نشان داد که ربات های اجتماعی بر کارکردهای اجرایی (توجه و بازداری پاسخ) کودکان مبتلا به اوتیسم تاثیر مثبت دارد (001/0>p، 93/0η =).

بحث و نتیجه گیری

 این یافته ها بر نقش فن آوری های جدید به خصوص ربات ها در توانمندسازی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان اوتیستیک تاکید دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
744 -752
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.