رویکردهای نوین در شناخت، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری های التهابی روده شامل انواع بیماری های کرون، کولیت اولسراتیو، دیورتیکول، پریتونیت و آپاندیسیت است که به طور عمده دستگاه گوارش را درگیر می کنند و باعث عوارض و مشکلاتی نیز در خارج از سیستم گوارش می شوند. با توجه به افزایش شیوع دو بیماری کرون و کولیت در سال های اخیر و تاثیری که این دو بیماری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا دارند، لازم است که هم بیماران و هم تیم درمان با بیماری و چگونگی کنترل آن آشنایی کافی داشته باشند که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر مروری بوده که از طریق جستجو در با نک های اطلاعاتی معتبر از جملهSID،Elsever ،  Google Scholar ، در بین سال های 2015- 2010  انجام شده است.

یافته ها

نوع بیماری و ماهیت مزمن آن، شدت و عود مکرر علائم، تاثیر درمان های دارویی و عوارض جانبی آن، زندگی روزمره بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش قابل توجه کیفیت زندگی بیماران می شود. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر مرور موارد یاد شده، نکات پرستاری و مراقبتی از این بیماران را نیز با مروری بر مقالات اخیر در این خصوص، در راستای کنترل بیماری و  بهبود کیفیت زندگی بیماران معرفی نمود.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به سیر مزمن بیماری، لازم است که هم بیماران و هم پرستاران با بیماری و چگونگی کنترل آن آشنا باشند تا با انجام تدابیر درست بتوان بیماری را کنترل نمود و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.