بررسی تاثیر همزمان مکمل دهی کلرلا والگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح استراحتی مارکرهای استرس اکسیداتیو و آمادگی هوازی در مردان سالم دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به نقش مکمل کلرلا در بهبود و ارتقاء سیستم آنتی اکسیدانی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل دهی کلرلا ولگاریس بر سطوح مارکر های استرس اکسیداتیو در مردان دارای اضافه وزن بود.

روش بررسی

30 نفر آزمودنی تحقیق حاضر (سن 1/2±8/22 سال؛ BMI  6/9±1/27 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی در سه گروه: مکمل+ تمرین، دارونما+تمرین و تمرین قرار گرفتند. قبل و 48 ساعت پس از پایان 6 هفته تمرین HIIT نمونه های خونی از آزمودنی ها گرفته و برای اندازه مالون دی آلدهید (MDA)، پروتئین کربونیل (PC) و نیتریک اکساید (NO) مورد استفاده قرار گرفت. برنامه تمرین آزمودنی ها شامل 6 هفته فعالیت ورزشی HIIT فزآینده سه روز در هفته با شدت 90% ضربان قلب بیشینه بود. آزمودنی های گروه مکمل قرص (300 میلی گرم) مکمل کلرلا ولگاریس را روزی چهار نوبت در طی شش هفته آزمون مصرف می کردند و گروه دارونما قرص ساکاروز مشابه کلرلا مصرف کردند.

یافته ها

 نتایج نشان داد مکمل کلرلا ولگاریس همراه با برنامه HIIT موجب کاهش معنادار MDA و PC در مقایسه با سایر گروه ها شد (05/0>p). همچنین سطوح NO هنگام مقایسه سه گروه افزایش معناداری در گروه مکمل+تمرین نسبت به گروه تمرین نشان داد (05/0>p)، اما اختلاف معنی داری با گروه دارونما+تمرین نشان نداد.

بحث و نتیجه گیری

فعالیت بدنی تناوبی با شدت بالا همراه با مکمل دهی کلرلا والگاریس در مقایسه با انجام تمرین HIIT بدون مصرف کلرلا می تواند اثرات مفید تری بر شاخص های آنتی اکسیدانی در افراد دارای اضافه وزن داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068887 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.