بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه سازمانها جهت انجام صحیح وظایف محوله خود به اطلاعات درست و دقیق و به موقع نیاز را احساس می کنند. سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) که نوعی از سیستم های اطلاعاتی (IS) محسوب می شوند بر کارایی سازمانها اثر شگرفی دارد. جهت ایجاد و توسعه MIS از مدل های مختلفی استفاده می شود.

مواد و روش ها

در طی سالهای 97-96 یک سامانه جامع مدیریتی جمع آوری اطلاعات مناسب جهت مراکز رشد و شرکتهای مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره گیری از مدل مبتنی بر روش های نوین تحقیق در مدیریت تهیه گردید. این سامانه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت نصب یکباره از نظر فیزیکی مستقر و در 6 مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بهره گیری قرارگرفت. کارایی سامانه مدیریت اطلاعات مراکز رشد پس از اجرا با استفاده از روش های توصیفی با تهیه و تکمیل پرسشنامه های لازم بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXCEL مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در مورد شاخص های مربوط به مرحله طراحی، نصب و پیاده سازی و افزایش سرعت پاسخگویی کاربران، کاهش تکرر ورود اطلاعات، رضایت ذهنی کاربر و تجربه تعامل با سیستم، کاهش لود کاری، صحت و دقت اطلاعات و افزایش روابط بین مراکز رشد و شرکتها بهبودی دیده می شود.

نتیجه گیری

با بازنگری و ارتقاء گزارش گیری داشبرد مدیریتی کارایی سیستم مذکور را می توان مطابق با نیازهای کشوری در هر زمان بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -368
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068940 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!