تاثیر استحمام با قنداق و استحمام متداول بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه

استحمام در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان یک تجربه ی استرس زا برای نوزادان نارس محسوب می شود. کاهش استرس از چالش های مهم در استحمام نوزادان نارس می باشد. روش استحمام با قنداق می تواند به عنوان یک روش استحمام کم تنش و مناسب جهت نوزادان نارس مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به محدود بودن پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی این شیوه ی استحمام، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر دو روش استحمام با قنداق و شیوه ی متداول بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس در بخش مراقبت های وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه ی نوزادان انجام شده است.

روش مطالعه

در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی،50 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان واجد شرایط ورود به مطالعه، به روش نمونه گیری تخصیص تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. نوزادان گروه مداخله به روش استحمام با قنداق و نوزادان گروه کنترل به شیوه ی متداول، حمام داده شدند. تعداد ضربان قلب،  تعداد تنفس و اشباع اکسیژن خون نوزادان، ده دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از استحمام، اندازه گیری شد.

یافته ها

میانگین تعداد ضربان قلب (002/0 p =) و تنفس (001/0p<) بعد از استحمام، در گروه استحمام متداول به طور معناداری بالاتر از گروه استحمام با قنداق بوده است. همچنین میانگین اشباع اکسیژن خون بعد از استحمام در گروه استحمام متداول به صورت معناداری پایین تر  از گروه استحمام با قنداق بوده است(001/0p<).

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر مثبت روش استحمام با قنداق در کاهش استرس فیزیولوژیک نوزادان نارس، می توان از این شیوه ی استحمام به عنوان یک روش استحمام مناسب و ایمن در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
377 -388
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068942 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!